Flyskulen

 

Volda Ørsta Flyklubb har skuleavdeling som driv opplæring til dei som ynskjer å ta PPL-A, privatflygarsertifikat.

Vi jobbar med å utvide tilbodet til å omfatte opplæring til eit nytt sertifikat, LAPL (Light Airplane Pilot License), som gjev ein rettighetar til å fly motorfly, men med litt fleire begrensningar enn dersom ein har PPL-A. Dette vil vi prøve å få i orden så snart som mogleg. Teorien er den samme for PPL-A og LAPL. 

Det er også planar om å tilby opplæring for mikroflybevis i næraste framtid. 

Ta kontakt med skulesjef Sven Patrik Andersson for meir informasjon.

Du kan også bestille flyging med instruktør dersom du ynskjer å prøve å fly for å sjå om det kan være noko for deg!

 

Facebook

 

 

Bli medlem!

Klikk her for å melde deg inn i Volda Ørsta flyklubb.

 

myWebLog

Du finn oss også på: