Informasjon mikro

Kva er eit Mikrofly

Eit mikrolett luftfartøy - også kalt både Microlight og Ultralett (UL) i nokre land – kan være en av de enkleste måter å komme seg i luften på ved hjelp av motor.
Med denne aktiviteten har du mulighet for å komme i luften og oppleve friheten der oppe innenfor et overkommelig beløp.
Alle norske mikrofly har registrering som begynner med Y, det vil si hele serien fra LN-YAA til LN-YZZ.
Det kan være inntil 2 personer om bord, og den minste flyhastighet skal ikke være mer enn 65km/t ved maksimal vekt.

 

Et mikrofly består oftest av aluminiums- eller stålrørkonstruksjoner, hvor vingen er trukket med en kraftig seilduk.
Nyere typer er ofte laget i glasfiber eller karbonfiber.
Etter dagens regler kan et mikrofly ha en maksimal avgangsmasse inkludert drivstoff og ombordværende ved avgang på 300 kg for en-seter og 450 kg for to-setere.
For sjøfly eller amfibium (som kan lande og ta av både fra land og vann) er det tillegg på maksimalvektene med 50 kg.
Dersom landflyene har fastmontert nødskjerm (som tar hele flyet ned i fallskjerm) gis det en vektkredit på 5 % av maksimalvekten. Dvs. ekstra 15kg for en-setere og 22.5kg for to-setere.
Disse vektgrensene ble satt for mange år siden da mikroflyene var enkle og lette, og det er derfor ventet en økning av disse grensene, tilpasset dagens flypark.

 


 

Rorkontroll

Rorkontroll mikrofly

også kalt 3-akse, som styres med stikke og pedaler akkurat som i et vanlig fly. Dagens rorkontrollfly ligner og flyr som de små privatflyene (motorfly)
Vektskift og rorkontrollfly kan også operere som sjøfly med flottører eller ved at flyets kropp fungerer som en båt med utfellbare hjul (amfibium).

 
Gyroplan

Gyroplan mikrofly

også kalt Gyrokopter eller Autogyro. Disse minner om helikoptere av utseende, men fungerer på en helt annen måte. De tar av og styres som et vanlig rorkontroll fly, men kan utføre landing på et meget lite område.

 

Facebook

 

myWebLog

Du finn oss også på: